Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

Odluka o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica

Na osnovu člana 36 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, Službeni list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37 Statuta „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica Odbor direktora “Repubiličkog zavoda za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica saziva

XXI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

“REPUBLIČKOG ZAVODA ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE” AD PODGORICA

Za dan 08.06.2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 18:00 h, u poslovnim prostorijama Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, u Podgorici, Bulevar revolucije br.2, sala 1, prizemelje, sa sljedećim

Dnevnim redom

  1. Usvajanje zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 01.07.2019. godine;
  2. Usvajanje Finansijskih izvještaja „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2019. godinu;
  3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2019. godinu;
  4. Imenovanje revizora za 2020. godinu;
  5. Razrješenje članova Odbora direktora;
  6. Izbor članova Odbora direktora;
  7. Tekuća pitanja.

 

Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4 i 5 Dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova. Odluka po tački 6 Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Obavještenja o Dnevnom redu i materijalu za Skupštinu akcionara mogu se dobiti u poslovnim prostorijama „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica i na kontakt telefon +382 67 26 55 22, svakog radnog dana od 08:00 h do 16:00 h, kao i na internet stranici www.rzup.me.

Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine akcionara do 12:00 h.

                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                                                              Prof, dr Neda Ivović s.r.

Dokumentacija za preuzimanje: 

1. XXI redovna skupstina akcionara

2. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXI SKUPSTINU AKCIONARA RZUP-A

3. Punomocje 08.05.2020.

 

 


logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2