Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

Republički zavod za urbanizam i projektovanje ad Podgorica ove godine slavi jubilej 70 godina od postojanja.

Republički zavod za urbanizam i projektovanje ad Podgorica ove godine slavi jubilej 70 godina od postojanja.

Obavještavamo Vas da Republički zavod za urbanizam i projektovanje ad Podgorica ove godine slavi jubilej 70 godina od postojanja.

RZUP kao najstarija planersko-projektantska institucija u našoj zemlji i jedna od najstarijih u regionu zauzima važno mjesto u razvoju urbanizma i projektovanja.

Sa svojih 70 godina poslovanja urađeno je na hiljade projekata od izrade državnih i lokalnih urbanističkih planova preko brojnih projekata objekata koji danas predstavljaju simbole mnogih naših gradova. Skoro da je nemoguće nabrojati sve: zgrade, škole, domove kulture, mostove i ulice koje su svoja idejna rješenja ali i detaljne planove dobili upravo kod nas.

Možemo sa punim pravom reći da je RZUP sa svojim radom i prvim prostornim planovima u regionu zauzeo važno mjesto ne samo na domaćem planu veći i na mnogo širem.


Tim povodom u holu na
še poslovne zgrade (Bulevar revolucije br.2), u utorak, 20. decembra 2016. godine u 19 časova, biće svečano otvaranje izložbe – “70 godina RZUP-a”.

U sklopu svečanosti biće uručena i priznanja najistaknutijim članovima koji su bili dio Zavoda u decenijama koje su za nama. Dobitnici priznanja su: prof Božidar Milić, Mileta Bojović, Božidar Pavićević, Vasko Đurović i Slobodan Bobo Slovinić.         

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridruže na ovoj svečanosti i zajedno sa nama proslavimo ovaj veliki jubilej.

 


  19  dec  2016 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2