Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

Društvena odgovornost Prve banke i Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje

Društvena odgovornost Prve banke i Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje

Prva banka CG i Republički zavod za urbanizam i projektovanje obezbijedili su rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Kliničkom centru Crne Gore - na Akušerskom odjeljenu sa jedinicom za novorođenčad, Centru za abdominalnu hirurgiju, Odjeljenju za urologiju, Klinici za očne bolesti i Klinici za dermavenerologiju. Tim povodom je održana konferencija za medije u prostorijama Kliničkog centra, dana 20.05.2016.godine.

Dinamiku realizacije projekta predstavio je prisutnima izvršni direktor RZUP-a, gdin Petar Korać.

„Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ A.D. je sa zadovoljstvom prihvatio poziv Kliničkog centra CG i kao član donatorskog tima ušao u projekat rekonstrukcije i adaptacije sanitarnih čvorova na četiri odjeljenja Kliničkog centra (po vertikali).
Naš stručni tim, koji čine profesionalci iz oblasti inženjeringa, kao prvi korak u realizaciji su obišili postojeće sanitarne čvorove i konstatovali da su isti u dotrajalom i lošem stanju, kako u funkcionalnom smislu, tako i u pogledu instalacija, sanitarne opreme i uređaja. Nakon toga, tim je, uz saradnju i konsultacije sa stručnim i tehničkim osobljem KC-a, pristupio izradi detaljnog plana rekonstrukcije i adaptacije” kazao je gdin Korać.

“Posebnu pažnju posvetili smo funkcionalnosti i modernizaciji, u cilju prilagođavanja savremenim potrebama i standardima. Razmatrano je više varijantnih rješenja, i došlo se do finalnog, koje je umnogme unaprijedilo prethodno stanje, što se prije svega ogleda u broju sanitarnih blokova (koji se sastoje od kabina sa WC-šoljma M/Ž, tuš-kabina, umivaonika), a takođe se uspjela formirati i po jedna dodatna (pomoćna) prostorija za održavanje i odlaganje medicinskih pomagala. Što se tiče same završne obrade, korištena je savremena keramika prilagođena prostorijama ovakve namjene (protivklizna, kiselootporna), montirani su fleksibilni spušteni plafoni, ugrađena je savremena galanterija koja je takođe prilagođena namjeni prostorija, a svemu tome je predhodila i zamjena svih dotrajalih instalacija prije svega vodovoda i kanalizacije, elektro instalacija i rasvjete. U konačnom na zadovoljstvo svih, usvojeno rješenje je realizovano po planu. Kvalitet izvedenih radova je na visokom nivou, što je sa posebnom pažnjom ispraćeno od stručnog nadzornog tima „RZUP“-a, i u potpunosti zadovoljava potrebe ova četiri odjeljenja, rekao je gdin Korać.

“Koristim priliku da se zahvalim našim donatorskim partnerima gospodinu mr Acu Đukanoviću i Prvoj Banci Crne Gore, na povjerenju koje su nam ukazali time što su nama povjerili sprovođenje ove donacije.
Takođe želim da se zahvalim direktoru Kliničkog centra CG, godpodinu dr Ranku Lazoviću, koji je sa svojim timom aktivno učestvova u svim fazama sprovođenja ove donacije, i koji je imao strpljenja i razumijevanja, u pogledu obezbijeđivanja uslova za rad izvođaču radova.
Na kraju želimo da istaknemo da smo i pored mnogih donacija i projekata koje „RZUP“ ostvaruje na polju društveno korisnog rada na saradnju sa KC-om posebno ponosni, i čini nam izuzetno zadovoljstvo da smo bili dio ovog donatorskog tima” rekao je gdin Korać.

Prof. dr Ranko Lazovć uručio je zahvlnice gdinu Radunoviću i gdinu Koraću.

zahvalnica

 

Četiri odjeljeka Kliničkog Centra Crne Gore uskoro će dobiti moderno opremljene toalete i rekonstruisane sanitarne čvorove. U pitanju je donacija od 200.000 eura.

5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg


  23  maj  2016 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2